Her er noen av diktene som elevene selv har skrevet og lest inn

 

Ukedikt

Sommerdikt

Fugler